MUITA ALUEELTA TEHTYJÄ JULKAISUJA JA TUTKIMUKSIA

 

 

Ahopelto, L. & Hjerppe, T. 2012. Paimionjoen KUTOVA –analyysin tulokset. Suomen Ympäristökeskus (SYKE). VELHO-hanke ja EU Life + Gisbloom- hanke.

Ekholm, P. 2020. Arvio peltojen kipsikäsittelyn vaikutuksesta Paimionjoen patoaltaiden sulfaattipitoisuuteen. Suomen Ympäristökeskus.

Ekholm, P., Granlund, K., Kauppila, P., Mitikka, S., Niemi, J., Rankinen, K., Räike, A. & J. Räsänen. 2007.Influence of EU policy on agricultural nutrient losses and the state of recieving surface waters in Finland. Agricultural and Food Science. Vol. 16 (2007): 282-300. (Paimionjoki yhtenä tutkimusalueena)

Ekholm, P., Kallio, K., Salo, S., Pietiläinen, O.-P., Rekolainen, S., Laine, Y. & Joukola, M. 2000. Relationship between catchment characteristics and nutrient concentratios in an agricultural river system. Wat. Res. Vol. 34. No 15 (2000): 3709-3716. (Paimionjoen vesistöön laskevien 22 puron valuma-alue ja vedenlaatu tutkimuskohteena)

Ignatius, S.-M. & Hjerppe, T. 2013. VIRVA-mallin sovellus Paimionjoen vesistöalueella. Suomen ympäristökeskus (SYKE). VELHO-hanke ja EU Life + Gisbloom-hanke.

Ignatius, S.-M. 2012. Vesistön tilan vaikutus virkistyskäyttöarvoon Paimionjoen vesistöalueella. Diplomityö, Aalto-yliopisto.

Joki-Heiskala, P. 2012. Raportti Paimionjoen vesistön alueen asukkaille ja loma-asukkaille tehdystä kyselystä. Kyselytutkimus. Paimionjoki-yhdistys ry.

Joki-Heiskala, P. 2014. Viljelijähaastattelut 2013. Teho Plus-hankkeen raportti 3/2003.

Kipinä-Salokannel, S. (toim.) 2015. Saaristomeren pintavesien toimenpideohjelma vuoteen 2021. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja 5/2010.

Mansikkaniemi, H. 1973. Kunnan ympäristönhoitosuunnitelma. Tarvasjoki. Tarvasjoen kunta. Vammalan kirjapaino Oy.  90 s.

Risto Uusitalo, Aaro Närvänen, Antti Kaseva, Aino Launto-Tiuttu, Janne Heikkinen, Päivi Joki-Heiskala, Kimmo Rasa, Tapio Salo. 2015. Conversion of dissolved phosphorus in runoff by ferric sulfate to a form less available to algae: Field performance and cost assessment. AMBIO 2015, 44(Suppl. 2):S 286–S296.

Salmi, P. & Kipinä-Salokannel, S.  (toim.) 2010. Varsinais-Suomen pintavesien toimenpideohjelma vuoteen 2015. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja 5/2010.

Tulvariskien alustava arviointi Paimion- ja Aurajoen vesistöalueilla ja Raisionjoen valuma-alueella sekä niiden edustan rannikkoalueella. Diaarinro: VARELY/54/07.02/2011. Varsinais-Suomen elinkeino-, Iiikenne- ja ympäristökeskus, 1.4.2011.