Marttilan luontokohteet

Marttilan joki- ja puroluonto on lähiluontoa parhaimmillaan

Paimionjoki-yhdistyksen Virkistäytymään Paimionjoelle – kehittämishankkeen seurauksena vuonna 2013 Marttilan keskustassa sijaitsevalla Kumpulan ranta-alueella aloitettiin vanhan istutetun rantametsikön kunnostus.

Tavoitteena oli luoda kunnan omistamaan metsikköön Paimionjoen maisemaan helposti saavutettavissa oleva lähiluontokohde. Alueella on tehty vuosittain hoitotoimenpiteitä mm. maaseutuopisto Livian ja Marttilan kunnan kanssa yhteistyössä. Alueelle on syntynyt Kumpulan jokipolku. Polku on osin viitoitettu ja lähtöpaikka sijaitsee Marttilan kirkon huoltorakennuksen takana. Lenkki on noin kilometrin mittainen. Maasto on epätasainen, eikä talvikunnossapitoa tällä hetkellä ole.

Polku johdattaa Marttilan entiselle uimarannalle ns. Kumpulanrantaan. Paimionjoki-yhdistyksen pitkän tähtäimen tavoitteena on luoda Marttilan keskustaan Ihmistenojan ja Kumpulan jokipolun yhdistävä reitti, joka toteutuessaan tuo esille alueen yhden mielenkiintoisimmista puroympäristöistä ja Paimionjoen pääuoman koskialueista Marttilan keskustassa.

Huhtikuussa 2017 jatketaan Kumpulanrannan jokipolun ja maiseman hoitotöitä. Ympäristönhoitaja ja retkimestari Jani Virtasen sekä Livian metsäpuolen opiskelijan Jani Aarnion huhtikuun tavoitteena on luoda merkitty ympyräpolku Härkätieltä Härkätielle. Myöhemmin keväällä jatketaan yhteisellä talkoopäivällä ja retkellä.

Lue lisää

 

Hirvasojan luontopolku

Marttilan Ollilan kylätoimikunta on perustanut entisille laidunmaille Ollilaan Hirvasojan luontopolun, joka kiertelee sekä rinteillä että aivan Hirvasojan äärellä. Täällä todeksi tulee lähiluonto. Härkätieltä auton ratista peltomaisemaa katsellessa ei voi ymmärtää ojaluonnon monimuotoisuutta, vaan sen äärelle on sananmukaisesti käveltävä, mentävä kohti.

 

Marttilan korven eräreitistö

Marttilan Korven eräreitistön suunnittelun tuloksena syntyi noin 27 km soita ja kallioita kiemurteleva polkuverkko Heikolan, Palaisten, Ruskolaisten ja Simalan kylien, sekä osin Halikonkin, puolelle. Reitistö käsittää noin 20 km2 alueen ja kulkee osittain yksityisten maanomistajien, kunnan, seurakunnan ja valtion omistamilla mailla. Eräreitistön suunnittelu toteutettiin omana Leader-hankkeenaan johon ulkopuolista rahoitusta saatiin noin 80 % kustannuksista. 

Tutustu eräreitistöön Heikolan kyläseuran nettisivuilla

Marttilan korven eräreitistö (retkipaikka.fi)

 

Tutustu Marttilan jokipolkuun ja Marttilan luontoon kunnan sivuilla