Toimenpideohjelma

Paimionjoki-yhdistyksen uusi toimenpideohjelma Paimionjoki paremmaksi III hyväksyttiin yhdistyksen kevätkokouksessa 17.5.2022. Tämä ohjelma on kolmas toimenpideohjelmamme ja noudatamme samaa kuuden vuoden rytmitystä kuin EU:n vesipuitedirektiiviin ja lakiin perustuva valtakunnallinen ja alueellinen vesienhoidon suunnittelu. Ohjelmaamme perehtymällä lukija saa hyvän kuvan Paimionjoen valuma-alueesta ja sen haasteista sekä siitä, miten Paimionjoki-yhdistys pyrkii parantamaan joen tilaa.

 

Paimionjoki paremmaksi III - toimenpideohjelma 2022-2027 

Paimionjoki paremmaksi II - toimenpideohjelma 2016-2021

Pöytäkirjat teemaryhmien kokouksista

Vanha toimenpideohjelma 2011-2015

 

Toimenpideohjelmat - Varsinais-Suomi

Toimenpideohjelmien tavoitteena on saattaa pinta- ja pohjavedet hyvään tilaan. Ohjelmat sisältävät tietoa vesistöjen tilasta ja kuormituksesta. Lisäksi ohjelmissa on arvioitu toimenpiteet vesien hyvän tilan saavuttamiseksi ja säilyttämiseksi. Ohjelmissa on myös esitetty jatkoaikaa niille vesistöille, joita ei nykyisin menetelmin voida saattaa hyvään tilaan vuoteen 2021 mennessä.

Toimenpideohjelmat on valmisteltu yhteistyössä alueen vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmien kanssa.

Varsinais-Suomen ja Satakunnan vesienhoidon toimenpideohjelma vuosille 2022–2027

Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosiksi 2022-2027 

Muita toimenpideohjelmia