Toimenpideohjelma

Paimionjoki-yhdistyksen uusi toimenpideohjelma Paimionjoki paremmaksi II hyväksyttiin yhdistyksen hallituksessa 21.4.2016 ja kevätkokouksessa 26.5.2016. Uusi toimenpideohjelma laadittiin osana Kansalaiset mukaan Paimionjoen tilaa parantamaan -hanketta, johon on saatu osarahoitusta Saaristomeren Suojelurahastosta.

Toimenpideohjelman laatimisen tueksi perustettiin syksyllä 2015 neljä teemaryhmää: maatalous-, jätevesi-, vesistökunnostus- sekä virkistyskäyttö- ja maisemateemaryhmät. Ryhmiin saivat ilmoittautua kaikki halukkaat, kuten yhdistysten ja kuntien edustajat sekä muut asiasta kiinnostuneet henkilöt. Lisäksi kansalaisten ajatuksia koottiin vesityöpajoissa, joita järjestettiin Somerolla, Koski Tl:ssä, Marttilassa, Liedon Tarvasjoella, Pöytyän Karinaisissa ja Paimiossa.

 

Paimionjoki paremmaksi II - toimenpideohjelma 2016-2021

Pöytäkirjat teemaryhmien kokouksista

Vanha toimenpideohjelma 2011-2015

 

Toimenpideohjelmat - Varsinais-Suomi

Toimenpideohjelmien tavoitteena on saattaa pinta- ja pohjavedet hyvään tilaan. Ohjelmat sisältävät tietoa vesistöjen tilasta ja kuormituksesta. Lisäksi ohjelmissa on arvioitu toimenpiteet vesien hyvän tilan saavuttamiseksi ja säilyttämiseksi. Ohjelmissa on myös esitetty jatkoaikaa niille vesistöille, joita ei nykyisin menetelmin voida saattaa hyvään tilaan vuoteen 2021 mennessä.

Toimenpideohjelmat on valmisteltu yhteistyössä alueen vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmien kanssa.

Saaristomeren valuma-alueen pintavesien toimenpideohjelma vuosille 2016–2021

Lounais-Suomen pohjavesien toimenpideohjelma vuosille 2016 – 2021 

Muita toimenpideohjelmia