KALASTUSLUVAT JA -SÄÄNNÖT

 

JOKISUU - ASKALAN VOIMALAITOS

Paimionjoen alajuoksu mereltä Askalan voimalaitokselle asti, sekä Vähäjoki ja Karhunoja, ovat lueteltu vaelluskalavesistöiksi.

 

Jokisuun kalastuskielto:

Meressä kilometriä lähempänä joen suuta on verkkokalastus kielletty 15.8-30.10 välisenä aikana.
Lisäksi kalastus troolilla ja nuotalla on ympäri vuotisesti kielletty 5 km lähempänä joen suuta.
  Näillä rajoituksilla pyritään turvaamaan vaelluskalojen liikkuminen kutujokiinsa lisääntymään.

 

Yleiskalastusoikeus/Jokamiehenoikeudella kalastaminen:

Pilkkiminen, onkiminen sekä viehekalastus kuuluvat yleiskalastusoikeuksiin. Vaelluskalavesistössä säännöt ovat kuitenkin erit:

Pilkkiminen sekä onkiminen on kielletty vaelluskalavesistön koski- ja virtapaikoilla (tämä koskee myös vesialueen omistajaa/haltijaa). 

Viehekalastus on sallittua koski- ja virtapaikoilla ainoastaan vesialueen omistajan tai haltijan antamalla luvalla. 
Lisäksi kalastonhoitomaksu tulee olla suoritettuna kaikilla 18-64 vuotiailla, jotka haluavat viehekalastaa. Niin koski- ja virtapaikoissa kuin muillakin joen alueilla kalastettaessa.

Askalan voimalaitospadon alapuolella, 100 metrin matkalla padosta on kaikki kalastus kiellettyä ympäri vuoden.

 

Kalastonhoitomaksu ja kalastusluvat:

Paimionjoelle ei myydä erikseen kalastuslupia. Kaikki lupa-asiat tulee sopia vesialueen omistajan/haltijan kanssa.

Verkkokalastukseen, sekä muihin pyydyskalastusmenetelmiin (kuten katiska, ravustus) tarvitset aina kalastusluvan vesialueen omistajalta/haltijalta. Tämän lisäksi kalastonhoitomaksu tulee olla suoritettuna.
Huomioithan, että verkolla kalastus on vaelluskalavesistössä kiellettyä 15.8-30.11 välisenä aikana

Kaikilla 18-64 vuotiailla viehekalastajilla tulee olla kalastonhoitomaksu suoritettuna. Lisäksi, jos haluat kalastaa useammalla kuin yhdellä vavalla sinun täytyy hankkia kalastuslupa vesialueen omistajalta/haltijalta.

Paimionjoen alaosien kalastusoikeuksista lisätietoja antaa Paimionjoen kalastusseura ja Lounais-Suomen kalatalousalueen toiminnanjohtaja Olli Ylönen p. 040 578 6890, olli.ylonen(at)kalatalouskeskus.fi

 

Hyvä info paketti vaelluskalavesistöissä kalastaville - Tärkeitä huomioita vaelluskala vesistöissä kalastaville

Kalastusrajoitukset löytyvät selkeästi kalastusrajoitukset.fi -sivuston kartalta.

 

 

ASKALAN VOIMALAITOS - SOMERON JÄRVIKETJU
SEKÄ TARVASJOKI

Askalan voimalaitokselta Painiolle Paimionjokea ei enää luetella vaelluskalavesistöksi, koska Askalan voimalaitospato estää kalojen pääsyn joen ylempiin osiin. 

 

Yleiskalastusoikeus/Jokamiehenoikeudella kalastaminen:

Onkiminen, pilkkiminen sekä viehekalastus on sallittua kaikilla vesistön alueilla, kosket mukaan lukien. 
Askalan yläpuolisia koski- ja virtapaikkoja ei tarvitse turvata vaelluskaloille, joten näillä alueilla pätevät normaalit kalastussäännöt.

Poikkeuksena: Kaikki kalastus on kiellettyä Juntolan sekä Juvan voimalaitopatojen alapuolella 100 metrin matkalla padosta alajuoksulle (koskee myös Askalan voimalaitospatoa).

 

Kalastonhoitomaksu ja kalastusluvat:

Paimionjoelle ei myydä erikseen kalastuslupia. Kaikki lupa-asiat tulee sopia vesialueen omistajan/haltijan kanssa.

Verkkokalastukseen, sekä muihin pyydyskalastusmenetelmiin (kuten katiska, ravustus) tarvitset aina kalastusluvan vesialueen omistajalta/haltijalta. Tämän lisäksi kalastonhoitomaksu tulee olla suoritettuna.

Kaikilla 18-64 vuotiailla viehekalastajilla tulee olla kalastonhoitomaksu suoritettuna. Lisäksi, jos haluat kalastaa useammalla kuin yhdellä vavalla sinun täytyy hankkia kalastuslupa vesialueen omistajalta/haltijalta.

 

Sivustoja, joihin on hyvä tutustua ennen kalaan lähtöä:

Eräluvat.fi

Yleiset rauhoitusajat ja pyyntimittasäädökset

Kalastuslaki

 

 

KALASTUSPAIKAT