KALASTUSLUVAT JA -SÄÄNNÖT

 

JOKISUU - ASKALAN VOIMALAITOS

Paimionjoen alajuoksu mereltä Askalan voimalaitokselle asti, sekä Vähäjoki ja Karhunoja, ovat lueteltu vaelluskalavesistöiksi.

 

Jokisuun kalastuskielto:

Meressä kilometriä lähempänä joen suuta on verkkokalastus kielletty 15.8-30.10 välisenä aikana.
Lisäksi kalastus troolilla ja nuotalla on ympäri vuotisesti kielletty 5 km lähempänä joen suuta.
  Näillä rajoituksilla pyritään turvaamaan vaelluskalojen liikkuminen kutujokiinsa lisääntymään.

 

Yleiskalastusoikeus/Jokamiehenoikeudella kalastaminen vaelluskalavesistössä:

Yleiskalastusoikeuksiin kuuluvat onkiminen, pilkkiminen ja silakan litkaus.

Myös viehekalastus yhdellä vieheellä on sallittua kunhan kalastonhoitomaksu on maksettu. Alle 18 vuotiaat ja 65 vuotta täyttäneet saavat viehekalastaa ilman kalastonhoitomaksua.

Yllä mainitut oikeudet EIVÄT OLE voimassa vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueilla.

Ainoastaan vesialueen omistajalla/haltijalla ja omistajlta luvan saaneella on oikeus viehekalastukseen koski- ja virtapaikoilla. Vesialueen omistajalla ei ole oikeutta onkia eikä pilkkiä koski- ja virta-alueilla.

Koski- ja virta-alueilla tarkoitetaan kohtia, joissa vesi virtaa selkeästi voimakkaammin. Pääasiassa siis kosket ja niiden läheisyydessä olevat selkeästi joen normaalia virtaamaa voimakkaammat virtakohdat.
Paimionjoen normaalia virtausta ei siis luokitella virta-alueeksi, joten yleiskalastusoikeus pätee hitaastivirtaavilla alueilla normaalisti myös vaelluskalavesistössä.

Muistathan tarkistaa vaelluskalojen rauhoitusajat ennen kalaan lähtöä!
Rauhoitusajat -Eräluvat
 

Askalan voimalaitospadon alapuolella, 100 metrin matkalla padosta on kaikki kalastus kiellettyä ympäri vuoden.

 

Kalastonhoitomaksu ja kalastusluvat:

Paimionjoelle ei myydä erikseen kalastuslupia. Kaikki lupa-asiat tulee sopia vesialueen omistajan/haltijan kanssa.

Verkkokalastukseen, sekä muihin pyydyskalastusmenetelmiin (kuten katiska, ravustus) tarvitset aina kalastusluvan vesialueen omistajalta/haltijalta. Tämän lisäksi kalastonhoitomaksu tulee olla suoritettuna.
Huomioithan, että verkolla kalastus on vaelluskalavesistössä kiellettyä 15.8-30.11 välisenä aikana

Kaikilla 18-64 vuotiailla viehekalastajilla tulee olla kalastonhoitomaksu suoritettuna. Lisäksi, jos haluat kalastaa useammalla kuin yhdellä vavalla sinun täytyy hankkia kalastuslupa vesialueen omistajalta/haltijalta.

Paimionjoen alaosien kalastusoikeuksista lisätietoja antaa Paimionjoen kalastusseura ja Lounais-Suomen kalatalousalueen toiminnanjohtaja Olli Ylönen p. 040 578 6890, olli.ylonen(at)kalatalouskeskus.fi

 

Hyvä info paketti vaelluskalavesistöissä kalastaville - Tärkeitä huomioita vaelluskala vesistöissä kalastaville

Kalastusrajoitukset löytyvät selkeästi kalastusrajoitukset.fi -sivuston kartalta.

 

 

ASKALAN VOIMALAITOS - SOMERON JÄRVIKETJU
SEKÄ TARVASJOKI

Askalan voimalaitokselta Painiolle Paimionjokea ei enää luetella vaelluskalavesistöksi, koska Askalan voimalaitospato estää kalojen pääsyn joen ylempiin osiin. 

 

Yleiskalastusoikeus/Jokamiehenoikeudella kalastaminen:

Onkiminen, pilkkiminen sekä viehekalastus on sallittua kaikilla vesistön alueilla, kosket mukaan lukien. 
Askalan yläpuolisia koski- ja virtapaikkoja ei tarvitse turvata vaelluskaloille, joten näillä alueilla pätevät normaalit kalastussäännöt.

Poikkeuksena: Kaikki kalastus on kiellettyä Juntolan sekä Juvan voimalaitopatojen alapuolella 100 metrin matkalla padosta alajuoksulle (koskee myös Askalan voimalaitospatoa).

 

Kalastonhoitomaksu ja kalastusluvat:

Paimionjoelle ei myydä erikseen kalastuslupia. Kaikki lupa-asiat tulee sopia vesialueen omistajan/haltijan kanssa.

Verkkokalastukseen, sekä muihin pyydyskalastusmenetelmiin (kuten katiska, ravustus) tarvitset aina kalastusluvan vesialueen omistajalta/haltijalta. Tämän lisäksi kalastonhoitomaksu tulee olla suoritettuna.

Kaikilla 18-64 vuotiailla viehekalastajilla tulee olla kalastonhoitomaksu suoritettuna. Lisäksi, jos haluat kalastaa useammalla kuin yhdellä vavalla sinun täytyy hankkia kalastuslupa vesialueen omistajalta/haltijalta.

 

Sivustoja, joihin on hyvä tutustua ennen kalaan lähtöä:

Eräluvat.fi

Yleiset rauhoitusajat ja pyyntimittasäädökset

Kalastuslaki

 

 

KALASTUSPAIKAT

 

Paimionjoen koskialueet

 

Helposti saavutettavia kohteita:

Paimio - Jokipuisto

Paimio - Oinilan jokipolku

Paimio - Askalankosken alaosa

Tarvasjoki - Juvan voimalaitoksen alapuolinen suvanto osuus
(HUOM muista että kalastus on kielletty 100 metrin matkalla padosta alajuoksulle päin!)

Tarvasjoki - Juvan voimalaitoiksen yläjuoksulla yleisessä käytössä olevan laituri

Marttila - Kumpulanrannan Jokipolku , yleisessä käytössä oleva laituri

Koski tl - Koivukylänkoski

Koski tl - Myllyrannan alue

Somero - Jaatilanjoki, Muotiputiikki Helmen parkkialue

Someron järvillä kalastus onnistuu parhaiten veneestä käsin, rannat ovat ruovikoituneita ja matalia sekä asutusta on laajalti.