Paimionjoki-yhdistys ry

Yhdistys perustettiin 12.5.2010. Sääntöjen mukaan Paimionjoki-yhdistyksen ensisijaisena tarkoituksena on parantaa Paimionjoen vesistön tilaa. Yhdistyksen tavoitteena on ekologisesti terve ja virkistyskäyttöarvoltaan korkea Paimionjoki. Toiminnan painopisteet ovat joen vesiensuojelua sekä kala- ja raputaloutta koskevien toimenpiteiden edistäminen. Lisäksi tarkoituksena on edistää maisemaa, kulttuurihistoriaa, virkistyskäyttöä ja matkailua koskevia toimenpiteitä. 

Perustamiskokouksen pöytäkirja ja perustamiskirja

 

Toimenpideohjelma

 

Jäsenet

Jäsenenä voi olla toiminta-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitseva ja yhdistyksen hallituksen hyväksymä oikeuskelpoinen yhteisö.

 

Yhdistyksen jäsenet

Someron kaupunki
Paimion kaupunki
Kosken Tl kunta
Marttilan kunta
Pöytyän kunta
Liedon kunta
Sauvon kunta
Koskienergia Oy
Westas Group Oy
Lounais-Suomen kalatalousalue
MTK-Somero ry
MTK Tarvasjoki ry
MTK-Paimio ry
Someron vesiensuojeluyhdistys ry
Painion hoitoyhdistys ry
Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri
Paimion seudun ympäristöyhdistys ry
Härkätien ympäristönsuojeluyhdistys ry

Kannatusjäsenet
Turun kaupunki

 

Sääntömääräiset kokoukset

 

Hallituksen jäsenet 2020-2021
Puheenjohtaja Carita Maisila

Timo Klemelä (varalla Antti Leino), Someron kaupunki
Timo Virta (varalla Anton Simolin), Paimion kaupunki
Jaakko Mikkola (varalla Mikko Salmi), Kosken Tl kunta
Carita Maisila (varalla Heini Luoma), Marttilan kunta
Matti Tilkanen (varalla Johanna Kuusenoja), Pöytyän kunta
Matti Metsistö (varalla Pentti Kapanen), Liedon kunta
Sari Hopponen (varalla Ulla-Maija Grace), Sauvon kunta
Matti Yrjövuori (varalla Esko Lehtonen), Lounais-Suomen kalatalousalue
Totti Nuoritalo (varalla Lasse Näykki), MTK-Somero ry
Matti Mäkitalo (varalla Juha Seppä), MTK-Tarvasjoki ry
Kalle Alhoranta (varalla Juha Wiskari), Someron vesiensuojeluyhdistys ry
Sanna Tikander (varalla Hannu Klemola), Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri
Tuomo Peltola, Härkätien ympäristöyhdistys ry