Paimionjoki-yhdistys ry

Yhdistys perustettiin 12.5.2010. Sääntöjen mukaan Paimionjoki-yhdistyksen ensisijaisena tarkoituksena on parantaa Paimionjoen vesistön tilaa. Yhdistyksen tavoitteena on ekologisesti terve ja virkistyskäyttöarvoltaan korkea Paimionjoki. Toiminnan painopisteet ovat joen vesiensuojelua sekä kala- ja raputaloutta koskevien toimenpiteiden edistäminen. Lisäksi tarkoituksena on edistää maisemaa, kulttuurihistoriaa, virkistyskäyttöä ja matkailua koskevia toimenpiteitä. 

 

Toimenpideohjelma

 

Jäsenet

Jäsenenä voi olla toiminta-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitseva ja yhdistyksen hallituksen hyväksymä oikeuskelpoinen yhteisö.

 

Yhdistyksen jäsenet

Someron kaupunki
Paimion kaupunki
Kosken Tl kunta
Marttilan kunta
Pöytyän kunta
Liedon kunta
Sauvon kunta
Koskienergia Oy
Westas Group Oy
Lounais-Suomen kalatalousalue
MTK-Somero ry
MTK Tarvasjoki ry
MTK-Koski Tl ry
MTK-Paimio ry
Someron vesiensuojeluyhdistys ry
Painion hoitoyhdistys ry
Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri
Paimion seudun ympäristöyhdistys ry
Härkätien ympäristönsuojeluyhdistys ry

Kannatusjäsenet
Turun kaupunki

 

Sääntömääräiset kokoukset

 

Hallituksen jäsenet 2018-2019
Puheenjohtaja Carita Maisila (Marttilan kunta)
Varapuheenjohtaja Matti Tilkanen (Pöytyän kunta)
Timo Klemelä (Someron kaupunki)
Anton Simolin (Paimion kaupunki)
Renja Rasimus (Kosken Tl kunta)
Matti Metsistö (Liedon kunta)
Sari Hopponen (Sauvon kunta)
Matti Yrjövuori (Paimionselän kalastusalue)
Totti Nuoritalo (MTK-Somero ry)
Matti Mäkitalo (MTK-Tarvasjoki ry)
Seppo Oksanen (Someron vesiensuojeluyhdistys ry)
Sanna Tikander (Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri)