Ajantasaista tietoa Paimionjoen vedestä

Paimionjoen vedenlaadusta, virtaamista ja kuormituksesta on saatavilla ajantasaista tietoa.

Jatkuvatoimisen vedenlaadunmittari kertoo päivittäin muun muassa Paimionjoen fosfori- ja typpipitoisuuden sekä sameuden. Mittari sijaitsee Juntolan voimalaitospadon yläpuolella.

Paimionjoen vesistöennustuksiin virtaamien ja vedenkorkeuksien osalta voi tutustua täällä.

Fosfori-, typpi- ja kiintoainekuormitusta Paimionjoen osalta voit tarkastella joko vuoden aikajaksolla tai vuodesta 1991 lähtien.

Joen alajuoksulla sijaitsevalta näytepisteeltä (Pajo 44, Isosilta) otetaan vesinäyte useita kertoja vuodessa ja sen tulokset sekä VEMALA-mallin ennusteet päivittyvät Suomen ympäristökeskuksen nettisivuille. Muiden pisteiden tulokset ovat nähtävissä Avoimien ympäristötietojen -palvelun hallintajärjestelmä Hertassa. Palvelu on maksuton, mutta sinne tulee kirjautua.

Paimionjoen, Tarvasjoen ja Vähäjoen tarkkailututkimukset heinäkuussa 2021.

Vuoden 2020 Paimionjoen,Tarvasjoen ja Vähäjoen tarkkailututkimus. Vanhempiin tarkkailututkimuksiin voit tutustua täällä.