Ajantasaista tietoa Paimionjoen vedestä

Paimionjoen vedenlaadusta, virtaamista ja kuormituksesta on saatavilla ajantasaista tietoa.

Jatkuvatoimisen vedenlaadunmittari kertoo päivittäin muun muassa Paimionjoen fosfori- ja typpipitoisuuden sekä sameuden. Mittari sijaitsee Juntolan voimalaitospadon yläpuolella.

Paimionjoen vesistöennustuksiin virtaamien ja vedenkorkeuksien osalta voi tutustua täällä.

Fosfori-, typpi- ja kiintoainekuormitusta Paimionjoen osalta voit tarkastella joko vuoden aikajaksolla tai vuodesta 1991 lähtien.

Joen alajuoksulla sijaitsevalta näytepisteeltä (Pajo 44, Isosilta) otetaan vesinäyte useita kertoja vuodessa ja sen tulokset päivittyvät Suomen ympäristökeskuksen nettisivuille. Muiden pisteiden tulokset ovat nähtävissä Avoimien ympäristötietojen -palvelun hallintajärjestelmä Hertassa. Palvelu on maksuton, mutta sinne tulee kirjautua.