Valuma-aluesuunnittelu ja puunkäyttö maa- ja metsätalouden vesienhallinnassa ja vesiensuojelussa (Puujalka)

Valuma-aluesuunnittelu ja puunkäyttö maa- ja metsätalouden vesienhallinnassa ja vesiensuojelussa -hankkeessa (PUUJALKA) edistetään useita kestävän vesienhallinnan tavoitteita. Tavoitteena on parantaa vesistöjen, kuivatusuomien tai pienvesien tilaa, vähentää vesistökuormitusta, edistää valuma-aluetasoista tarkastelua sekä sopeutumista lisääntyviin tulviin ja pitkäaikaisiin kuivuuksiin. Hankkeella edistetään monihyötyisten luonnonmukaisten vesienhallintamenetelmien käyttöönottoa. Hankkeen toimenpiteissä tarkastellaan etenkin puun käyttöä valuma-alueen vesiensuojelussa ja vesistökunnostuksissa.

Valuma-alue- ja vesistökunnostusten avulla kehitetään vesistökunnostusten toteutuksen toimintaketjua ja parannetaan yhteistyötä. Tavoitteena on, että jatkossa vesiensuojelutoimien ja vesistökunnostusten toteutuksessa huomioidaan vesienhallinta koko valuma-alueella. Hankkeessa kehitetään yhteistyötä maanomistajien ja kaikkien valuma-aluetoimijoiden kanssa. Toteutettavat kunnostukset tukevat yhteistyötapojen löytymistä. Verkostotyön ja viestinnän tarkoituksena on erityisesti edistää vesiensuojelun ja vesienhallinnan yhteistyötä. Hanke toimii Saaristomeren valuma-alueella, jolla vesiensuojelun tehostamiselle on suuri tarve.

Kyseessä on Valonian, Turun ja Salon kaupunkien sekä Paimionjoki-yhdistyksen yhteistyöhanke, joka on alkanut maaliskuussa 2021 ja kestää marraskuulle 2022. Kohdealueilta ovat Turun kaupungin omistamat maa-alueet (mm. Kuninkoja, Jaaninoja), Paimionjoen vesistö ja Salon seudun pienet virtavedet (mm. Perniönjoen alue). Alueilta kartoitetaan kunnostettavaksi soveltuvia puroja, joiden valuma-alueille laaditaan vesienhallinnan yleissuunnitelmat. Paimionjoen alueelta toimenpiteitä tullaan tekemään ainakin Vähäjoen sivuhaaran Karhunojan alueella. Hankkeen rahoitus saadaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta.

Hankkeen loppuraportin voit lukea täältä.