Elävä vesi - Elävä kylä -hanke

Elävä vesi - Elävä kylä -hankkeessa tullaan järjestämään kolme asiantuntijavetoista retkeä Paimio Vähäjoelle, Askalankoskelle sekä Kosken Tl ja Someron koskialueille vuonna 2019 yhteistyössä Valonian kanssa. Paimion Vähäjoella teemana ovat erityisesti taimenet, Askalankoskella ympäristövirtaama ja koskialuilla Tuimalankosken kalatie, Karjakosken padon muutokset ja yläosan säännöstelyn kehittäminen.

Hanke on saanut rahoituksen Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalastonhoitomaksuvaroista.

16.5. Jokikävely Paimion Vähäjoella

19.6. Keskustelutilaisuus Paimionjoen padoista ja joen tilan kehittämismahdollisuuksista, Askala

29.8. Retki Paimionjoen yläosan koskipaikoille