Someron järviketjun polut ja reitit

Paimionjoen yläosan järviketjulle sijoittuvan vuonna 2016 toimineen Leader -kehittämishankkeen tavoitteena oli löytää ja tunnistaa alueellisia erityispiirteitä järviketjun luonnonympäristössä ja kulttuuriympäristössä. Hankkeen sivuille pääset tästä

Tavoitteena oli yhdessä paikallisten kanssa kehittää olemassa olevista ja uusista poluista ja teistä reittejä, jotka ovat kaikkien saavutettavissa.

Tänne päivitämme lähiaikoina lisätietoa Someron järviketjun poluista ja reiteistä.