Kalat

 

Aaltonen, J. 2006. Paimion Vähäjoen kunnostustoimenpiteet vuonna 2005. Lounais-Suomen kalastusalue. 8 s.

Aaltonen J. 2007. Paimion Vähäjoen ja Karhunojan kalastoselvitys. Lounais-Suomen kalastusalue.

Aaltonen J. & Penttilä T. 2016. Paimionjoen vesistön kalataloudellinen kunnostustarvekartoitus. Iktys Oy.

Hurme, S. 1962. Suomen Itämerenpuoleiset vaelluskalajoet. Maataloushallituksen kalataloudellinen tutkimustoimisto. Monistettuja julkaisuja N:o 24. Helsinki.

Hurme, S. 1967.  Lounais-Suomen lohi- ja taimenjoet. Suomen kalatalous 29. Maataloushallitus. Helsinki.

Hyytiä, T., Hannula, J., Nyman, P. Heikurainen, J.& Rannikko, P. 2007. Paimionjoen alajuoksun ja Paimionlahden kalataloustarkkailu 2006. Varsinais-Suomen Kalavesien Hoito Oy

Jumppanen, K., Mattila, R. & Räisänen R. 1997. Paimionjoen alajuoksun ja Paimionlahden kalataloudellinen tarkkailu vuonna 1995. Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys r.y.

Katajamäki, A. & Murto, E. 1998. Paimionjoen alajuoksun kalaston ja ravuston inventointi ja kehittäminen. Lounais-Suomen kalastusalue. Paimion kaupunki.

Kivinen, S. 2011. Paimionjoen alajuoksun ja Paimionlahden kalataloustarkkailu vuonna 2010. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry.

Koli, L. 1992: Someron Kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma 1993-1996

Koli, L. 1996: Someron kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma vuosiksi 1997-2000.

Koljonen et al. 2013: Genetic structure of Finnish and Russian sea trout populations in the Gulf of Finland

Kytönen, J. 2015. Paimionjoen koekalastustarveselvitys. Raportti. Paimionjoki-yhdistys ry.

Lounais-Suomen kalastusalue. 1997. Varsinais-suomen virtavesien kalaston inventointi ja kehittäminen 1997, Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry. LEADER-yhdistys, väliraportti.

Lounais-Suomen kalastusalue 2002. Paimionjoen Askalan voimalaitoksen turbiiniuoman kunnostaminen. Raportti.

Lounais-Suomen kalastusalue 2005. Paimionjoen alajuoksun virkistyskalastuksen kehittäminen.

Lounais-Suomen kalastusalue 2015. Paimionjoen vesistön sähkökoekalastukset 2010.

Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy. 2017. Vesanojan ja Hallahuhdanojan vedenlaatututkimukset vuosina 2016-2017. Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy.

Lounais-Suomen vesienhoitoyhdistys. Paimionjoen alajuoksun ja Paimionlahden kalataloudellinen tarkkailu.

Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys 2015. Paimion Karhunojan vedenlaatututkimukset vuonna 2015. Raportti. 4 s.

Malinen, T. & Vinni, M. 2011. Sulkasääsken runsaus Someron Painiossa ja Pitkäjärvessä. Tutkimusraportti. Helsingin yliopisto, ympäristötieteiden laitos.

Malinen, T. & Vinni, M. 2013. Sulkasääsken toukkien runsaus Someron Kirkkojärvellä. Tutkimusraportti. Helsingin yliopisto, ympäristötieteiden laitos.

Malinen, T. & Vinni, M. 2015. Someron Pitkäjärven ja Rautelanjärven ulappa-alueen kalasto kaikuluotauksen ja koetroolauksen perusteella arvioituna. Tutukimusraportti. Helsingin yliopisto, ympäristötieteiden laitos.

Meisalmi, T. 2011. Paimionjoen alaosan kalatietarkastelu.

Nuotio, E. & Koskiniemi, J. 1995. Varsinais-Suomen purotaimenselvitys. Helsinki, Maa- ja metsätalousministeriö. Kala- ja riistahallinnon julkaisuja 16.

Ojala, V. 2015. Kala- ja rapukannan kehittämissuunnitelma Paimionjoen Kosken Tl kunnan alueelle. Raportti. Paimionjoki-yhdistys.

Ojala, V. 2016. Taimenen mätirasiaistutukset Paimionjoella 2015 - 2016. Raportti. Paimionjoki-yhdistys.

Ojala, V. 2017. Purotutkimuksia Paimionjoella. Raportti. Paimionjoki-yhdistys.

Ojala, V. 2017. Taimenistutukset ja istutuspaikkojen sähkökoekalastukset Paimionjoella 2017. Raportti. Paimionjoki-yhdistys.

Paimionjoen kalastokartoitus 2010, Aaltonen, J. Lounais-Suomen kalastusalue.

Ranta, T., Mäkinen, P. & Puranen, M. 2016. Paimionjoki-Hankkeen sähkökoekalastukset v. 2016. Hämeen kalatalouskeskuksen raportti nro 12/2016. Hämeen kalatalouskeskus.

Sairanen, S. 2017 Someron Painion verkkokoekalastukset vuonna 2017 (Samuli Sairanen, Luonnonvarakeskus)

Sairanen, S. 2010. Someron Painion koekalastukset vuonna 2009. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Evon riistan- ja kalantutkimus.

Sairanen, S. 2021. Someron Painion verkkokoekalastukset vuonna 2020. Luonnonvarakeskus.

Savola, P. 2004. Painion koekalastus 19.-21.7.2004. Uudenmaan ympäristökeskus. 16 s. + liitteet.

Someron kalastusalue. 2000. Someron kalastusalueen kala- ja raputalous sekä käyttö- ja hoitosuunnitelma vuosille 2001- 2005, moniste 42 s + liitteet 6 s.

Tolonen, J. 2015. Purokunnostushanke 2014. Loppuraportti. Valonia – Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus.

Tolonen, J. 2016. Virtavesien kunnostushanke. Loppuraportti 2015. Valonia – Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus.

Tuominen, H.: Paimionjokilaakson kalastusperinteen selvitys. (s. 8) Lounais-Suomen kalatalouskeskus.

Ylönen, O ja Kajala, S. 2006. Someron järvien koeravustus vuonna 2006. Lounais-Suomen kalastusalue, Turku. Moniste, 16 s.

Ylönen, O. ja Katajamäki, A. 2009. Someron kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma. Someron kalastusalue. 61 s.

Ylönen, O. 2013. Paimionjoen vesistön koeravustus 2011. Tutkimusraportti. Lounais-Suomen kalastusalue. Moniste 14 s.

Ylönen, O. 2016. Paimionjoen alaosan sähkökoekalastukset ja nousukalat 2016. Tutkimusraportti. Lounais-Suomen kalastusalue/V-S Kalavesien hoito ry