Kalastuspaikat

Paimionjoen vesistön alueella toimii kolme kalastusaluetta: Someron kalastusalueLounais-Suomen kalastusalue ja Paimionselän kalastusalue. Someron alueella lähes kaikki vesistön alueet ovat järjestäytyneet osakaskunniksi.  Paimionlahdelta Askalaan ulottuvalla jokiosuudella on järjestäytyneitä osakaskuntia, jotka ovat liittyneet yhteen muodostaen Paimionjoen kalastusseuran. Kosken Tl kunnan Paimionjoen vesialueen osakaskunnat järjestäytyivät vuonna 2014 joulukuussa ja perustettiin Kosken kala- ja rapuseura, joka vastaa vesialueen kalastuksen järjestämisestä sekä kalaston ja rapukannan hoitamisesta.

Paimionjoen voimalaitospatojen yläpuolella sijaitsee useita virtapaikkoja, joissa pääsee koskikalastuksen makuun. Koskialueilta tavoiteltavia kalalajeja ovat muun muassa ahven, hauki, toutain ja turpa. Koski Tl:n kunnan alueella järjestetään vuosittain perhokalastuksen SM-karsintakilpailu, jossa saaliiksi tavoitellaan turpaa.

Juntolan ja Juvan voimalaitoksien väliin jää vain yksi varsinainen koskialue, Eurankoski. Juvan voimalaitoksen yläpuolella sijaitsevat koskialueet ovat Koskenpäänkoski, Rounankoski, Krouvin- eli Palaistenkoski, Purhalankoski, Ollilankoski, Koivukylänkoski, Patakoski, Tuimalankoski sekä Karjakoski. Paimionjoen suurimmassa sivujoessa, Tarvasjoessa, on myös muutama koskialue - Eurankoski, Närpinkoski, Vääräkoski, Karinaistenkoski sekä Pillinkulmankoski.

Paimionjoen yläosissa sijaitsee Someron järviketju, jossa erityisesti kuhan kalastus on suosittua. Someron järviketju saa alkunsa Painiosta ja päättyy Hovirinnankosken säännöstelypatoon. Painiosta Hovirinnankoskelle päin järviketjun järvet ovat Painio, Hirsjärvi, Kirkkojärvi, Saarentaanjärvi, Pusulanjärvi, Rautelanjärvi, Åvikinjärvi ja Pitkäjärvi.