Kalastusluvat ja -säännöt

 

Jokisuu - Askalan voimalaitos

Paimionjoen alajuoksu Askalan voimalaitokselle asti, sekä Vähäjoki ja Karhunoja, ovat lueteltu vaelluskalavesistöiksi.

Vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueilla on onkiminen ja pilkkiminen aina kiellettyä. Lisäksi yleiskalastusoikeuksiin pohjautuva viehekalastus on aina kielletty ilman vesialueen omistajan tai kalastusoikeuden haltijan lupaa.

Vaelluskalavesistöön kuuluvassa joessa kalastus verkolla on kielletty 15.8 - 30.11.

Meressä kilometriä lähempänä vaelluskalajoen suuta on kalastaminen verkolla kielletty 15.8 - 31.10.

Paimionjoelle ei myydä erillisiä kalastuslupia. Paimionjoen alaosien kalastusoikeuksista lisätietoja antaa Paimionjoen kalastusseura ja Paimionselän kalastusalue.

 

Paimionjoen keskiosa Askalan voimalaitokselta Someron järviketjulle sekä Tarvasjoki

Askalan voimalaitoksesta yläjuoksulle päin Paimionjokea ei enää lueta vaelluskalavesistöksi. Näin ollen jokamiehenoikeuksiin kuuluvat onginta ja pilkintä on sallittua myös koskialueilla. Myös viehekalastus on sallittua, mutta 18-64 -vuotiailla tulee olla maksettuna valtakunnallinen kalastonhoitomaksu.

Pyydyskalastukseen tarvitaan valtakunnallisen kalastonhoitomaksun lisäksi vesialueen omistajan lupa.

Kalastus on kiellettyä 100 metrin matkalta padon alapuolella.

Paimionjoen keskiosan osakaskunnat ovat pääasiassa järjestäytymättömiä. Ainoastaan Koski Tl:n kunnan alueella, yhtä vesialuetta lukuunottamatta, ovat osakaskunnat järjestäytyneet Kosken kala- ja rapuseuraksi.

 

Someron järviketju

Paimionjoen yläjuoksulla, Somerolla, sijaitsee Someron järviketju, josta Paimionjoki saa alkunsa.

Someron järviketjulla osakaskunnat ovat pääasiassa järjestäytyneet. Osakaskuntien yhteystiedot löytyvät Someron kalastusalueen nettisivuilta.