JÄTEVEDET

 

Kaikkien kuntien vesihuollon kehittämisohjelmat vuodelta 2006: http://www.vesiensuojelu.fi/jatevesi/kuntatieto.html

Kosken Tl kunta. 2009. Kosken Tl kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma ja vesihuoltolaitosten toiminta-alueet. AIRIX Ympäristö Oy.

Marttilan kunta. 2008. Vesihuollon kehittämissuunnitelma. AIRIX Ympäristö Oy.

Paimion kaupunki. 2012. Vesihuollon kehittämissuunnitelma. Air-Ix Ympäristö Oy.

Ryynänen, A. ja Poikola, P. 2008. Auranmaan vesihuollon kehittämissuunnitelma. Lounais-Suomen ympäristökeskuksen raportteja 14/2008.

Ryynänen , A. ja Hannuksela, 2013. Lounais-Suomen viemäröinti : Laajentamisalueet ja priorisointi. Sarja: Elinvoimaa alueelle : 2/2014 Julkaisija: Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Someron kaupunki. 2010. Vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitys.

Someron viemäriverkoston kunnostussuunnitelma. 2001. Someron kaupunki/Suunnittelukeskus Oy.