Vieraslajit -esite Varsinais-Suomen jokien valuma-alueiden haitallisista kasveista ja niiden torjunnasta

Vieraslajit ovat toiseksi suurin uhka luonnon monimuo­toisuu­delle ja monet lajit aiheuttavat lisäksi haittaa muuttamalla maisemaa ja ympäristöä ja vaikeuttamalla alueen aikaisempaa käyttöä kasvamalla esimerkiksi alu­een umpeen. Tämän takia VEERA-hankkeessa tehtiin 

Vieraslajit – Varsinais-Suomen jokien valuma-alueiden haitalliset kasvit ja niiden torjunta -esite.

Vieraslaji on ihmisen mukana uudelle alueelle levinnyt laji. Suomessa tavataan noin 160 haitallista vieraslajia. Haitalliseksi lajin tekee esimerkiksi hyvä kilpailu­kyky, jolloin luonnon alkuperäinen lajisto kärsii. Käy tutustumassa vieraslajiportaaliin, jossa on paljon tietoa vieraslajeihin liittyen. Siellä voit ilmoittaa myös havaintosi vieraslajeista.

VEERA -Vesiensuojelua Varsinais-Suomen suurten jokien valuma-alueilla hanke sai rahoitusta ympäristöministeriön ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevasta RAKI -ohjelmasta. Hankeaika 1.1.2015 - 31.12.2016.

VEERA-hankkeen nettisivut