Paimionjoki -teemat kansalaisopistoissa syksyllä 2018

Paimionjoki-yhdistys järjestää yhteistyössä Paimionjoen vesistöalueen kansalaisopistojen kanssa Paimionjoki-sarjan syksyllä 2018.

Teemat liittyvät joen kulttuurihistoriaan ja ekologiseen tilaan tuoden esiin Paimionjoen moniarvoista kulttuuriympäristöä ja vesiluontoa eri näkökulmista käsin. Tarkastelemme joen perintöä yllättävänkin mielenkiintoisten sivujokien, pienvesien ja pääuoman näkökulmasta ja pohdimme yhdessä alueella tapahtuneita muutoksia. Katseemme on sekä menneisyydessä että nykyhetkessä ja tutkimuskohteenamme Paimionjoen rikas kulttuuriperintö ja arvokas luonto. 

 

Luennot alkavat 16.8. ja jatkuvat aina marraskuun lopulle saakka. 

Tutustu tästä ohjelmaan!