Paimion Askalan ympäristövirtaama etenee

Paimionjoki-yhdistyksessä on tehty yhteistyössä Valonian kanssa viime syksyn aikana töitä ympäristövirtaaman edistämiseksi Askalan voimalaitokselle. Nyt tilanne on edennyt siihen vaiheeseen, että Paimionjoki-yhdistys voi yhdessä Paimion kaupungin kanssa tehdä ELY-keskukselle esityksen selvitystyön aloittamisesta Paimionjoen tilan edistämiseksi. Tämän jälkeen ELY-keskus on toimiva viranomainen, mutta Paimionjoki-yhdistys seuraa tilannetta.

Paimionjoki-yhdistys haluaa korostaa, ettei hankkeen tavoitteena ole heikentää esimerkiksi padon yläpuolella toimivien viljelijöiden vedensaantia taikka purkaa patoa. Näemme, että ympäristövirtaama olisi kohtuullisen helposti toteutettava asia, jolla olisi kuitenkin suuri positiivinen merkitys voimalaitoksen alapuolisen jokiosuuden ekologiselle tilalle.

Paimionjoki-yhdistyksen tiedote asiasta.

Lisätietoja saa yhdistyksen toiminnanjohtajalta Sanna Vesalta (sanna.vesa(at)paimio.fi, 0400 211 857), sekä Elävä vesi - Elävä kylä -hankkeen loppuraportista.