Oinilan jokipolku suljettu toistaiseksi

OINILAN JOKIPOLKU SULJETTU TOISTAISEKSI                                                      TIEDOTE 22.8.2023

Paimionjoen itärannalla kulkeva noin 2 km mittainen Oinilan jokipolku (lähtöpaikka Sähköyhtiöntie 4) on jouduttu turvallisuussyiden vuoksi toistaiseksi sulkemaan. Muutama sata metriä lähtöpaikalta yläjuoksun suuntaan on havaittu erittäin selkeä penkan syöpyminen lähellä jokipolun reittiä. Havaittu ongelmakohta sekä reitin lähtöpaikat on myös muovinauhoilla eristetty.

Koko Oinilan jokipolun reitti on nyt toistaiseksi suljettu. Asiasta tiedotetaan, kun polulla on taas turvallista kulkea. Mahdollisesti turvaudutaan uuden reittilinjauksen tekemiseen ongelmallinen kohta selkeästi kiertäen.

Noin vuosi sitten enemmän alajuoksulla tapahtuneen sortuman jälkeen tehdyssä geoteknisessä raportissa todettiin, että Paimionjoen jokipenkereen stabiliteetti on jo luonnontilaisena heikko. Paimionjoen vedenpinnan tason suuret vaihtelut altistavat joenpenkkoja syöpymisille.

Oinilan jokipolkua ylläpitää Paimionjoki-yhdistys RY. Reitin sulkupäätös tehtiin yhdistyksen ja Paimion kaupungin yhteistyönä.

Lisätietoa polusta ja sen sijainnista: https://www.paimionjoki.fi/luontokohde/paimion-luontokohteet